Právní status THCP v České republice: Podrobný přehled